Covid Info

DŮLEŽITÉ INFORMACE – COVID – ITÁLIE

(aktualizováno dne 29.11.2021)

Pro cestující z ČR je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU či třetích zemí). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří skutečností. Certifikát je možné stáhnout z https://ocko.uzis.cz/
ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA - pozor, v případě dvou dávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky), platnost EU certifikátu je snížena na devět měsíců (z 12).
prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu),
negativní PCR test (ne starší než 72 hodin) nebo antigenní test ne starší 48 hodin - u obou testů platí, že musí být provedeny výtěrem - ne ze slin (výjimku z testu mají děti do 5,99 let) . Pro některé aktivity je vyžadován tzv. zelený certifikát (viz odstavec Opatření v Itálii).
 
POZOR!!! Od 6.12.2021-15.1. 2022 bude nutno mít EU COVID-19 certifikát potvrzující výhradně očkování nebo vyléčení z prodělané nemoci COVID-19 pro společenské, kulturní aktivity, sportovní soutěže, např.  vstupy do muzea, restaurací, barů, bazénů, diskotéky, na stadiony. Na hotelech a v hotelových restauracích bude hostům umožněn vstup i na certifikát s negativním výsledkem testu. Tato povinnost platí i pro děti od 12 let věku (tj. od 12. narozenin již ano). Na děti do 11,99 let věku se nevztahuje. Tato opatření budou platit ve všech italských regionech. Platnost EU certifikátu je snížena na devět měsíců. Doporučujeme proto, aby turisté ve výše zmíněném období navštěvovali Itálii s výše uvedeným EU certifikátem (očkování/uzdravení).

Nová pravidla se promítnou  do lyžařské sezóny: Konkrétně pro l
yžování v bílé a žluté zóně platí stávající podmínky: lyžovat mohou všichni držitelé tzv. Green Pass – očkovaní nebo uzdravení nebo negativně testovaní. V oranžové zóně  lyžují pouze očkovaní a uzdravení a červená zóna bude znamenat zastavení provozu lyžařských středisek pro všechny. Barevné rozčlenění do zón je stanoveno vyhláškou ministerstva zdravotnictví a je pravidelně (týdně) revidováno.
Furlánsko – Julské Benátsko žluté, ostatní regiony bílé | Generální konzulát České republiky v Miláně (mzv.cz)

!!!! VZHLEDEM K NEPŘEDVÍDATELNÉ ZMĚNĚ ZAŘAZENÍ REGIONŮ DO BAREVNÝCH ZÓN (
barevné rozčlenění do zón je stanoveno vyhláškou ministerstva zdravotnictví a je pravidelně (týdně) revidováno), DOPORUČUJEME CESTOVÁNÍ SE SUPER GREEN PASEM (OČKOVÁNÍ/POTVRZENÍ O PRODĚLÁNÍ NEMOCI) !!!

Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF). https://app.euplf.eu/#/

Po vyplnění formuláře obdrží cestující e-mailem dPLF ve formátu PDF s individuálním QR kódem, kterým je povinen se prokázat v případě kontroly (elektronicky nebo vytištěný v PDF).

Nezletilé dítě může být registrováno v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou.

Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je k dispozici návod na vyplnění formuláře v angličtině.

Kompletní informace k cestování do Itálie najdete na stránkách mzv:
Informace k cestování Česká republika - Itálie | Velvyslanectví České republiky v Římě (mzv.cz)


OPATŘENÍ V ITÁLII

Zimní střediska a ostatní služby (restaurace, bary, ubytovacích zařízení, wellness centra, sportoviště, muzea atd.)

vstup pouze pro držitele platného tzv. zeleného certifikátu/Green Pass (očkování nebo uzdravení nebo negativní antigenní test ne starší 48 hod. nebo PCR test ne starší 72 hod.). Platný zelený certifikát/Green Pass je rovněž podmínkou pro nákup skipasů. Nákup se doporučuje provést on-line.
Od 6.12.2021-15.1. 2022 bude nutno mít EU COVID-19 certifikát potvrzující výhradně očkování nebo vyléčení z prodělané nemoci COVID-19 pro veškeré společenské, kulturní, sportovní činností v zemi, např. vstupy do muzea, restaurací, barů, na kulturní a sportovní události, diskotéky
používání chirurgických roušek nebo FFP2 na vlecích, v kabinkách a v místech nástupu a výstupu z nich, neplatí pro děti mladší 6 let, nedodržení tohoto nařízení je pokutováno (400-1000 €).
• zákaz jakékoliv konzumace potravin, nápojů a zákaz kouření na lanovkách a v kabinkách i v místech nástupu a výstupu zachovávat sociální distanc min. 1 metr

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie, a to až do 31.12.2021.


NÁVRAT DO ČR

Itálie je aktuálně zařazena do zemí se středním rizikem nákazy COVID 19 (oranžová barva).

Dle nařízení vlády ČR je od 9. 7. 2021 před návratem do České republiky nutné vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/. Pokud nelze vyplnit v destinaci před návratem do ČR, je NUTNO formulář vyplnit PŘED odjezdem z ČR.

Cestující mohou před cestou do ČR disponovat potvrzením o podstoupení PCR testu (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenního testu (provedení není starší než 48 h). Tento test lze podstoupit do 5 dnů od návratu do ČR.

Výjimka z testování pro návrat do ČR

Pokud předložíte:

Vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:
• nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
• prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
• z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
• od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.

Vytištěný národní certifikát https://ocko.uzis.cz/v anglickém jazyce o očkování proti onemocnění covid-19, přičemž uplynulo:
• v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace,
• v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky.

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:
• test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
• případně test po příjezdu do ČR ani karanténa

Děti do nedovršených 12 let nemusí vyplňovat formulář a jsou osvobozeny od testování.

AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NA WWW.MZV.CZ !!!

ČASTÉ DOTAZY:

• Když dojde ke zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře, a to z důvodu zákazu vycestování nebo uzavření lyžařských středisek, bude kompenzováno 100 % nákladů na zájezd viz. VOP CK FEDE - 5.1 bod b)
• Pokud bude klient v karanténě nebo onemocní covid-19, na storno se vztahuje pojištění, které nabízíme viz. https://fede.cz/cestovni-pojisteni. Pojištění storna je nutno sjednat v době zakoupení zájezdu.
• V případě, že klient nebude pojištěn na Covid-19, storno se řídí dle VOP CK FEDE - 5.7
• Změna podmínek vstupu nebo podmínek čerpání služeb není důvodem ke stornu
• Povinnost testování při odjezdu na zájezd, nebo při příjezdu ze zájezdu nehradí cestovní kancelář, ani pojišťovna. A to i pokud si klient zakoupil pojištění vč. připojištění COVID 19 – PANDEMIE.
• Ušlý zisk z důvodu karantény po návratu ze zájezdu klientovi nehradí cestovní kancelář, ani pojišťovna. A to i když si klient zakoupil pojištění vč. připojištění COVID 19 – PANDEMIE.